Toedeling investeringsgelden NPG voor Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen krijgt vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) in eerste instantie 47,5 miljoen euro om te bouwen aan een nieuw toekomstperspectief . Dit bedrag kan nog groeien met nog eens 47,5 miljoen, waardoor het totaal op 95 miljoen kan komen. Het NPG is een programma dat ruimte biedt om aan het lange termijnperspectief van deze door de effecten van de gaswinning geteisterde regio te werken. Nieuw perspectief door te werken aan de verbetering van de welvaart van deze regio. Het gaat dan over economie, leefbaarheid, natuur en klimaat en sociale weerbaarheid en draagkracht.


Het NPG staat naast de versterkings- en schadehersteloperatie. Die hebben een eigen financiering. De versterking en het schadeherstel hebben en houden blijvend de aandacht van de gemeente omdat dat nodig is om met elkaar te kunnen werken aan een nieuw perspectief.

Met elkaar plannen maken voor de toekomst
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “We hebben het over een fors budget waarmee we een flinke impuls kunnen geven aan leefbaarheid, woonomgeving en economische ontwikkeling van onze gemeente. De investeringsgelden van het NPG stellen ons in staat om daarnaast die dingen voor de gemeente te doen die een grote meerwaarde creëren. Het maakt dat we kunnen doorpakken waar dat voor de lange termijn zeer gewenst is, vooral als het gaat om sociaaleconomisch toekomstperspectief.”

Zicht op onze ambities
Gemeenteraad en college zijn bezig om kaders te stellen voor het lokaal programmaplan zodat de ambities van Midden-Groningen scherp in beeld komen. Inwoners van Midden-Groningen zullen nadrukkelijk betrokken worden bij het maken van de plannen zodat deze aansluiten bij hun wensen en zienswijzen. De kaders dragen zorg voor samenhang en richting van het lokaal programma. De bedoeling is om het geld niet te versnipperd uit te geven of om gaten in de gemeentebegroting te vullen die in het kader van ombuigingen ontstaan.

Projecten 2018
De gemeente Midden-Groningen heeft in 2018 al 9,1 miljoen euro gekregen voor projecten in Overschild, de wandelroute en de kademuur in Hellum, steigers in de vaarroute in Kiel-Windeweer, de openbare ruimte rond het Houtstek in Slochteren, de buitenruimte bij MFC Siddeburen, het dorpshuis Froombosch, de ontwikkeling van de Foxholsterpolder en de ontwikkeling van het Warmtenet Gorecht-Noord.

Projecten 2019
In 2019 heeft de gemeente voorstellen ingediend voor urgente projecten voor een bedrag van maximaal 15 miljoen euro. Deze 15 miljoen euro is onderdeel van de tweemaal 48 miljoen aan totale investeringsruimte voor Midden-Groningen.
Midden-Groningen heeft hier voor 5 miljoen euro gebruik van gemaakt door honorering van de volgende projecten: het dorpsproces Overschild, Beleving & Verhaal Overschild, de sportlokalen Gorecht & Woldwijck (Plus-op-sport) en de organisatie van het lokale programma. Ook de provincie Groningen heeft voor 15 miljoen aan voorstellen voor urgente projecten kunnen indienen. Een deel daarvan valt in Midden-Groningen; het programma ‘Zorg nabij’ en ‘autonoom vervoer shuttle Sappemeer-Oost’.