Burgemeester Hoogendoorn: sinterklaas een feest voor iedereen

Meerdere inwoners uit Midden-Groningen maken zich zorgen over de rol van zwarte piet in sinterklaasintochten, zo lieten zij de gemeente weten. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn roept organisatoren van sinterklaasintochten in Midden-Groningen op om met voor- en tegenstanders van de traditionele zwarte piet in gesprek te gaan. Alleen door naar elkaar te luisteren en begrip te tonen wordt sinterklaas weer een feest voor iedereen.


Bezorgde inwoners hebben burgemeester Hoogendoorn gevraagd om zich uit te spreken over de rol van zwarte piet in sinterklaasintochten. Niet iedereen voelt zich prettig bij de traditionele zwarte piet. Volgens onder andere het College voor de rechten van de mens kan zwarte piet als discriminerend worden gezien. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Er wordt in Nederland stevig gediscussieerd over de rol van zwarte piet. Ik begrijp de zorgen van inwoners die de discriminerende aspecten van zwarte piet benoemen. Ik vind daarnaast ook dat mensen die oprecht een mooie traditie in de benen willen houden, respect verdienen en zeker geen racisten zijn. Sinterklaas is een feest voor iedereen die in de gemeente Midden-Groningen woont.”

Oproep
De burgemeester roept organisatoren van sinterklaasintochten op om met voor- en tegenstanders van de traditionele zwarte piet in gesprek te gaan en te kijken hoe binnen de scholen, wijken en dorpen in Midden-Groningen het sinterklaasfeest voor iedereen leuk blijft. Burgemeester Hoogendoorn: “Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we er samen voor zorgen dat het sinterklaasfeest geen splijtzwam wordt en ook voor toekomstige generaties kinderen een mooi feest blijft. Tradities zijn niet in beton gegoten en bewegen mee met de tijdsgeest.”

Niet voorschrijven
Het is niet aan de gemeente om dwingend voor te schrijven hoe het sinterklaasfeest er in de toekomst uit komt te zien. Burgemeester Hoogendoorn doet wel een dringend beroep op iedereen om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Het geleidelijk vervangen van zwarte piet door een figuur waar geen discriminerende associaties aan kleven, zoals een roetveegpiet, zou een goede oplossing kunnen zijn.