Transport transformatoren TenneT door Meeden

De gemeente Midden-Groningen is al enige tijd intensief met netbeheerder TenneT in gesprek over exceptionele transporten van nieuwe transformatoren in 2019 en 2020. Deze moeten vervoerd worden naar het hoogspanningsstation in Meeden aan de Beneden Veensloot. Het station bestaat al 50 jaar en vormt een belangrijk nationaal en internationaal knooppunt voor elektriciteit. Het station wordt uitgebreid en gemoderniseerd. Daarvoor wil TenneT nieuwe transformatoren gaan plaatsen. De grootste transformator heeft een gewicht van ongeveer 460.000 kilo, heeft een hoogte van 8.40 meter, en is 5.80 meter breed en 15,7 meter lang. De transformatoren worden per schip naar de loskade aan het AG Windervanckkanaal vervoerd; vanaf daar gaat het transport verder over de weg.


Hereweg
Op dit moment onderzoekt TenneT een route over de Hereweg in Meeden. Er zijn gezamenlijk 3 alternatieve routes onderzocht om het dorp te kunnen ontzien, inclusief een route boven het dorp Meeden langs, over het terrein van het windpark N33. Helaas zijn deze allemaal afgevallen om praktische, technische of financiële redenen. Om die reden is de route over de Hereweg weer in beeld, deze route is in 2008 ook gebruikt voor een transformatortransport.

De gemeente is de instantie die beslist op aanvragen voor buitengewone transporten over gemeentelijke wegen. Het gesprek tussen TenneT en gemeente gaat vooral over de gevolgen van de transporten voor de bomen (hoogte en breedte) en de wegen (gewicht) in Meeden. In beginsel is de Hereweg geschikt voor zwaar transport, omdat het totaalgewicht wordt verdeeld over een groot aantal assen en wielen.

Er zijn over de hele route speciale maatregelen noodzakelijk om deze transporten toe te kunnen staan. Dit is nog niet volledig en duidelijk uitgewerkt. TenneT zal acceptabele maatregelen moeten treffen voordat de toestemming verleend wordt, met inachtneming van de regelgeving voor flora en fauna.

TenneT en de vervoerder Mammoet brengen nu de obstakels in kaart en dat leidt tot zichtbare activiteit in Meeden. Er zijn bijvoorbeeld gesprekken met bewoners over hun bomen. Ook de wegverharding wordt in beeld gebracht, zodat eventuele schades door het transport daarna hersteld kunnen worden. Midden-Groningen werkt mee aan de voorbereiding van deze route, maar geeft pas toestemming als de route in alle opzichten aantoonbaar obstakelvrij is. Bovendien zal TenneT eerst met alle eigenaren overeenstemming moeten bereiken.

Inwoners van Meeden met vragen over de voorgenomen transformatortransporten van TenneT kunnen contact opnemen met TenneT: 0800-836 63 88 of servicecenter@tennet.eu.