Regio Deal Natuurinclusieve landbouw

De uitvoering van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw kan nu echt van start. Op de Natuurtop zetten de gedeputeerden van de drie Noordelijke provincies en de Directeur Generaal van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanmiddag hun handtekening onder de Deal. De provincies investeren samen 10 miljoen euro. Het Rijk stelt eveneens 10 miljoen beschikbaar.


Doel van deze Regio Deal is een economisch sterke landbouwsector, die bijdraagt aan de biodiversiteit, een gezonde bodem en een gevarieerd en (be)leefbaar platteland. De drie noordelijke provincies en het rijk gaan zich daar de komende vier jaar extra voor inzetten. Samen met de agrariërs, landbouwpartners, grondeigenaren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Gebiedsgerichte aanpak
Dit doen zij door met alle betrokken partijen in acht gebieden streefbeelden en actieplannen op te stellen en vervolgens in de praktijk instrumenten en werkwijzen te ontwikkelen die natuurinclusief boeren aantrekkelijk en rendabel maken. De acht gebieden verschillen sterk van elkaar en zijn representatief voor bodemsoort, waterhuishouding en grondgebruik in Nederland. Zo kan de opgedane kennis ook in andere provincies benut worden.