Drugspand Westerbroek drie maanden op slot

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft vandaag voor een periode van drie maanden een pand in Westerbroek in de gemeente Midden-Groningen gesloten wegens het aantreffen van een hennepkwekerij. De burgemeester kan panden sluiten waarbij illegale hennepteelt wordt geconstateerd. “Hennepkwekerijen leiden vaak tot overlast en gevaarlijke situaties. Met de sluiting laten we de eigenaren merken dat illegale hennepteelt in Midden-Groningen niet wordt getolereerd”, zegt burgemeester Hoogendoorn. “Het doel is om eventuele bekendheid van het pand als drugsadres teniet te doen en om de handel daadwerkelijk en structureel te beëindigen.”

Wegens een vermoeden van overtreding van de Opiumwet heeft de politie onlangs het bewuste pand in Westerbroek doorzocht en 357 hennepplanten gevonden. De hennepkwekerij is geruimd.

Het drugsbeleid van de gemeente Midden-Groningen heeft tot doel het beschermen van de openbare orde en de volksgezondheid, die ernstig aangetast worden door de druggerelateerde activiteiten. Daarnaast leidt de aanwezigheid van een hennepkwekerij over het algemeen tot een verhoogd brandgevaar. Tijdelijke sluiting door de burgemeester zorgt voor de vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving door de link van het pand met het drugs- en criminele circuit te doorbreken.

Het gemeentelijk drugsbeleid staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging van verdachten. Het Openbaar Ministerie neemt daarover een beslissing.