Beslissing op bezwaren tegen omgevingsvergunning wereldrestaurant

Op 18 januari 2019 is er aan Woonplein Hoogezand BV een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een wereldrestaurant op het perceel Hazenleger 5a te Hoogezand. Tegen dit besluit hebben 14 horecabedrijven bezwaar gemaakt. De bezwaarschriften zijn voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Er is een hoorzitting gehouden op 25 april 2019. De commissie heeft haar advies vastgesteld en aan het college gestuurd. Het college vindt dat het advies van de commissie over de inhoud van de bezwaren zorgvuldig tot stand is gekomen en neemt het daarom ook over. De 10 bezwaarschriften die ontvankelijk zijn, worden door het college ongegrond verklaard. De overige 4 bezwaren zijn niet-ontvankelijk omdat zij niet aan de juiste vormvereisten voldoen.