Dalende lijn in de uitgaven voor Jeugdzorg

Het college van B&W van Midden-Groningen constateert in een brief aan de gemeenteraad dat er sprake is van een dalende lijn in de uitgaven voor Jeugdzorg. Als die ontwikkeling zich voortzet in de rest van het jaar verwacht het college dat de kosten voor jeugdhulp in 2019 zo’n 2 miljoen euro lager uitvallen dan in 2018.


De afgelopen jaren zag Midden-Groningen zich geconfronteerd met sterk oplopende kosten van jeugdhulp. Dat die trend nu omgebogen is, heeft volgens wethouder Verschuren alles te maken met de maatregelen die vorig jaar genomen zijn. “De daling wordt gerealiseerd bij de verwijzingen door de sociale teams. Zij blijven de hulp inzetten die nodig is, maar werken veel kostenbewuster. Dat zien we vooral terug in een verschuiving van zwaardere zorg naar lichtere ondersteuning. Daarnaast heeft ook het project waarbij we kritisch kijken naar de hulp aan de 300 duurste gezinnen de kosten verlaagd zonder de kwaliteit van de hulp aan te tasten.”

Verschuren is blij met de nieuwe cijfers, maar benadrukt dat er desondanks nog forse bezuinigingen nodig zijn. “Vorig jaar kwamen we 6,9 miljoen te kort op de jeugdhulp. Met de 2 miljoen die we nu verwachten om te buigen en het kleine extra bedrag dat we van het Rijk gekregen hebben, kunnen we het gat niet dichten. Na de zomer komen we daarom als college met voorstellen om de tekorten op het sociaal domein verder terug te dringen. We zullen nog zo’n 2,5 miljoen extra moeten bezuinigen.”