Herziening bestemmingsplan om McDonalds mogelijk te maken

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de herziening gestart van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Rengers om de vestiging van de McDonalds op het bedrijvenpark mogelijk te maken. De terinzagelegging loopt van 22 augustus tot en met 2 oktober 2019. De gemeenteraad zal daarna een besluit nemen over het ontwerp-bestemmingsplan. Nadat de ruimtelijke procedure is afgerond, is nog een omgevingsvergunning nodig voordat de bouw van start kan gaan.


Wethouder Jan Jakob Boersma van Ruimtelijke Ordening geeft aan dat er in de afgelopen maanden uitgebreid de tijd is genomen om op meerdere momenten met bewoners en bedrijven van gedachten te wisselen. “Het is goed te begrijpen dat er vragen leven en die hebben we samen met de initiatiefnemer zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Ook zijn er diverse alternatieven bekeken. De initiatiefnemer is zich daarbij erg bewust van het belang van draagvlak in de omgeving. Desondanks blijven een aantal omwonenden moeite houden met het plan. Nu staan we op het punt dat er een ruimtelijke afweging door de gemeente moet plaatsvinden. Een McDonalds in Kolham is als voorziening een aanwinst voor Hoogezand en omgeving en past goed op een bedrijventerrein zoals Rengers. De mogelijke vestiging voorziet in een wens die breed leeft in de samenleving. Daarnaast levert het ook werkgelegenheid op voor zo’n 100 medewerkers.”

Eind januari 2019 heeft McDonalds bekendgemaakt dat het bedrijf zich wil vestigen op bedrijvenpark Rengers. Het plan betreft een restaurant/McCafé en de bouw van een verwijsmast van 40 meter hoog om de automobilisten op de A7 naar de bedrijfslocatie te verwijzen. Om het plan mogelijk te maken, zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden door toevoeging van de aanduiding ‘horeca’ en het vergroten van de toegestane bouwhoogte voor ‘niet-gebouwen’ om de verwijsmast te mogen bouwen.

Op basis van het programma van eisen van McDonalds en met een ruimtelijk stedenbouwkundige blik zijn diverse locaties in of nabij het centrum de revue gepasseerd. De kopkavel op Bedrijvenpark Rengers kwam voor McDonalds naar voren als voorkeurslocatie, vanwege zichtbaarheid, bereikbaarheid en voldoende parkeerruimte op eigen terrein.