Kleinschalig zonnepark bij sportpark Sappemeer

Het bedrijf Nova Orsa heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Midden-Groningen om een kleinschalig zonnepark (1 hectare) te realiseren op een terrein ten noorden van de Rijksweg Oost tussen de Slochterstraat en het sportpark in Sappemeer. Op de locatie heeft in het verleden restaurant Gonzales gestaan in combinatie met visvijvers. Met dit zonnepark kunnen ongeveer 230 huishoudens van stroom worden voorzien en wordt een bijdrage geleverd aan het verduurzaming van het energieverbruik.