Eddy Norder benoemd tot nieuwe coördinator vrouwenvoetbal HS88

Eddy Norder is benoemd tot nieuwe coördinator vrouwenvoetbal bij HS88. Eerder vervulde Eddy een dergelijke functie ook bij HSC. Vooralsnog gaat hij de functie aan voor een jaar om te kijken of eea te combineren is met zijn andere werkzaamheden straks al leider/ ass trainer bij VR2 maar ook bij MO17, waar hij Age zal ondersteunen. Daarnaast vervult hij een bestuursfunctie bij Sportvisserij Groningen-Drenthe wat de nodige tijd van hem zal vragen.


Als coördinator Vrouwenvoetbal zal Eddy boven de teams de belangen van alle vrouwelijke seniorenleden behartigen, zowel binnen de club als daarbuiten. Hij zal de huidige strategie bewaken en verder uitbouwen, waarbij de intentie is uitgesproken om in een driehoek met de coördinatoren van de meisjesteams, Age Wetterauw en Bert Dieterman en het bestuur van HS88 het beleidsplan Meisjes- & Vrouwenvoetbal bij HS88 aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen, eisen en wensen. Het is zaak deze zeer succesvolle tak van HS88 levendig te houden dmv promoties en activiteiten. Samenwerking tussen jeugd en senioren is daarvoor cruciaal.

Het bestuur en de staf van de Vrouwenafdeling is zeer content, dat Eddy deze taak op zich neemt, hij is een echte promotor van het vrouwenvoetbal gebleken, heeft veel contacten in het wereldje en weet steeds te verrassen met goede ideeën.