Ruiming en ontploffing vliegtuigbom Siddeburen

Dinsdag 30 april 2019 gaat de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) tussen 9.00 en 14.00 uur de vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog, die op een perceel aan de Eideweg in Siddeburen ligt, ruimen en tot ontploffing brengen. Het gaat om een ‘250 ponder’ met 30 kilo springstof. De gemeente Midden-Groningen en de EOD doen dat op een veilige manier die zo min mogelijk gevolgen voor de omgeving heeft en tegen lagere kosten dan eerst werd geraamd.


Dinsdag 30 april start de EOD met het verplaatsen van de vliegtuigbom van de plek waar het nu ligt naar het midden van het terrein (richting N33) waar ze het op een gecontroleerde manier tot ontploffing brengt. Daar heeft een aannemer dan al platen neergelegd met anderhalve meter zand en boven op de bom komt nogmaals zand, ongeveer 4 meter. Vervolgens laat de EOD de bom dan op deze plek, ver van bewoning en hoofdwaterleiding, springen. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “We hebben voor deze methode gekozen, omdat dit geen krater nalaat en dus de minste schade aan het bouwland oplevert. Daarnaast is deze methode aanzienlijker goedkoper dan de eerste raming liet zien. Die ging uit van een bedrag van 100.000 euro, waarop wij besloten een second opinion aan te vragen. Met resultaat, want de manier waarop de bom nu geruimd wordt, kost ongeveer 25.000 euro. Sowieso kan Midden-Groningen bovendien nog een aanzienlijk deel van de kosten door het Rijk vergoed krijgen.”