Activering nieuwkomers in Midden-Groningen succesvol

De intensieve begeleiding van nieuwkomers in de Midden-Groningen werpt zijn vruchten af. Dat concludeert het gemeentebestuur in een brief aan de raad. In de anderhalf jaar sinds de start van het begeleidingsproject is meer dan tweederde van de nieuwkomers actief mee gaan draaien in de samenleving.


In september 2017 startte de gemeente Midden-Groningen het project ‘Meer doen met nieuwkomers’. Daarbij worden nieuwkomers al tijdens hun inburgeringstraject intensief begeleid door BWRI, de sociale dienst van de gemeente. Wethouder Peter Verschuren noemt de resultaten ‘erg bemoedigend’: ‘143 mensen hebben we op deze manier begeleid. Van hen zijn er 39 gestart met een vervolgstudie of praktijkgericht onderwijs en 41 met een taalstage of vrijwilligerswerk. 25 nieuwkomers hebben al betaald werk of een werkervaringsplaats gevonden. Daarnaast is er een groep die eerst andere hulp nodig heeft, bijvoorbeeld door psychische problemen. Zij zijn doorgeleid naar de sociale teams.’

Gemeenten zijn verplicht om nieuwkomers uitleg te geven over de Nederlandse samenleving en hen een participatieverklaring te laten tekenen. Midden-Groningen koos er in 2017 voor om dat niet bij één bijeenkomst te laten, maar een verplichte cursus van acht dagdelen te organiseren, gevolgd door intensieve begeleiding door een werkcoach en een taalondersteuner. Verschuren: ‘Vanaf 2021 zijn gemeenten weer verantwoordelijk voor de inburgering. Eigenlijk lopen wij daar al op vooruit. En met uitstekende resultaten.’