Raad van Toezicht OPOS stapt op

De Raad van Toezicht van OPOS (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren) heeft in een brief aan de gemeenteraad van Midden-Groningen en Groningen laten weten per direct op te stappen. In de brief geeft de raad verder nadere toelichting op de ontstane situatie binnen Toezicht bij OPOS.


“Een belangrijke stap om weer te komen tot rust, structuur en vertrouwen binnen OPOS”, zegt wethouder Erik Drenth van Midden-Groningen over het aangekondigde vertrek van de Raad. De Raad van Toezicht kende een moeilijke periode na het vertrek van een bestuurder, het niet aantreden van een interim-bestuurder en enkele directeuren die hun ontslag indienden. “Ik ben erkentelijk voor de inzet van de Raad van Toezicht voor het onderwijs in het gebied van de voormalige gemeente Slochteren. De leden van de raad hebben zich de afgelopen periode ingezet om de ontstane crisis te bezweren. Het getuigt ook van inzicht om nu plaats te maken: een stap om bij alle partijen het vertrouwen terug te kunnen winnen.” Nu er afgelopen vrijdag een interim-bestuurder is benoemd, is er een dagelijks bestuur en moet nieuwe invulling voor de toezichthoudende functie worden gevonden.

De wethouder wil op korte termijn overleg voeren met de bestuurder, schooldirecties en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit Midden-Groningen is er nauw overleg met met de gemeente Groningen, omdat één van de scholen van OPOS in de gemeente Groningen ligt.

OPOS ligt al enige tijd onder het vergrootglas. Wethouder Erik Drenth heeft zich tot dusverre zijdelings met OPOS bemoeid omdat in eerste instantie het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de kwaliteit van onderwijs en de Raad van Toezicht toeziet op de kwaliteit van bestuur. Nu de Raad van Toezicht is vertrokken wil de wethouder op korte termijn een gesprek voeren over een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht. De gemeente Midden-Groningen nodigt de GMR, bestuurder en directeuren uit voor een avond over de ontstane situatie op maandag 11 maart.