Schotse hooglanders uitgezet bij het Foxholstermeer

Foxhol – Wethouder Jan Jakob Boersma van de gemeente Midden-Groningen heeft donderdagmiddag bij het Foxholstermeer vier Schotse hooglanders uitgezet. De Schotse hooglanders gaan zorgen voor meer variatie in de rietvelden aan het Foxholstermeer-Noord, in de volksmond ‘Het Vuilmeer’. Zonder beheer dreigen deze waardevolle rietvegetaties, leefgebied van onder andere de bevers, otters en veel bijzondere vogels, sterk te verbossen. Door extensieve begrazing met runderen zal er een zeer aantrekkelijk gebied ontstaan, met overgangen tussen gras, ruigte, riet en struweel. Deze overgangen, met tal van kleine milieuverschillen, moet gaan zorgen voor een aantrekkelijk gebied voor planten en dieren, en daarmee voor natuurliefhebbers.


Het gebied wordt opengesteld voor extensieve vormen van recreatie, zoals wandelen, natuurbeleving en vissen. Het gebied zal worden ontsloten met een wandelpad, een zogenoemd ‘laarzenpad’.

Belangenorganisaties participeren
Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol, belangenvereniging Foxholstermeer, Sportvisserij Groningen-Drenthe, ecologisch adviesbureau Dillerop Natuuradvies en de gemeente Midden-Groningen hebben in gezamenlijkheid een visie op inrichting en beheer van het gebied gesmeed. In gezamenlijkheid zal, binnen de financiële en fysieke mogelijkheden, gekeken worden naar kansen om recreatie- en natuurwaarden te verbeteren.

Schotse Hooglanders
Schotse hooglanders zijn, ondanks hun woest en ruig uiterlijk, ten opzichte van bezoekers, vriendelijke dieren, aanhankelijke ‘Jan Doedels’ waar geen kwaad bij zit. Het is een gehard ras, goed aangepast aan barre weersomstandigheden, dat zomer en winter buiten leeft. Ze krijgen ze in de winter een enorme dikke wintervacht, die regen en kou buiten houdt, en warmte binnen. Ze eten wat de natuur hun biedt.