Voorschoolse educatie Midden-Groningen start ook thuis

De gemeente Midden-Groningen is deze maand gestart met de pilot VVE Thuis op vier peuteropvanglocaties van Kinderopvang Kaka. VVE Thuis is een programma op de peuteropvang waar ouders van peuters die voorschoolse educatie (VVE) volgen, leren om hun kind ook thuis spelenderwijs te stimuleren in hun ontwikkeling. Deze combinatie van voorschoolse educatie met de ouder- kind activiteiten thuis, zorgt voor een positief effect op de ontwikkeling en leerprestaties van het kind.


De activiteiten die ouders thuis gaan doen met hun kind sluiten aan bij de activiteiten op de peuteropvang. Ouders spelen een grote rol in de ontwikkeling en leerprestaties van hun kind. VVE Thuis wordt uitgevoerd door een pedagogische medewerker van de peuterspeelzaal en de jeugdverpleegkundige van de GGD. Als het programma succesvol is, dan bekijkt de gemeente of VVE Thuis ook op andere peuteropvang locaties uitgerold kan worden.

Op de volgende locaties is gestart met VVE Thuis:
• ’t Snatertje in Sappemeer
• ’t Schakeltje in Hoogezand
• Nova Zembla in Hoogezand
• ’t Kwetternest in Muntendam