Midden-Groningen breidt capaciteit en werkgebied cultuurcoaches uit

De gemeente Midden-Groningen heeft per 1 januari 2019 het aantal cultuurcoaches van twee naar drie uitgebreid. Daarnaast is hun werkgebied vergroot. De cultuurcoaches zetten zich vanaf nu naast cultuur en onderwijs, ook in voor cultuur en verenigingen/organisaties en voor het sociaal domein. Ook is het werkterrein uitgebreid van Hoogezand, Sappemeer en Slochteren naar de hele gemeente Midden-Groningen.


De cultuurcoach gebruikt cultuur als middel om doelgroepen te bereiken die zo meer worden betrokken bij kunst en cultuur. De cultuurcoaches zetten zich in op drie terreinen:
– cultuur en onderwijs: bijvoorbeeld het cultuurmenu op scholen
– cultuur en verenigingen/organisaties: dan werkt de coach meer als een verbinder en richt zich op alle (amateur)instellingen in de gemeente, zoals erfgoedinstellingen, muziek- en toneelverenigingen
– cultuur en het sociaal domein: dan zorgt de coach bijvoorbeeld dat mensen uit hun sociaal isolement komen of hun gezondheid verbeteren door muziek of dans in groepsverband aan te bieden.

Wethouder Erik Drenth: “Met deze inzet van de drie cultuurcoaches wordt met ingang van 2019 heel Midden-Groningen bediend. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om niet alleen onderwijs en cultuur, maar ook het sociaal domein en cultuur hechter met elkaar te verbinden. Ook de coach voor culturele verenigingen en organisaties zorgt voor een hechter verband in het culturele veld van Midden-Groningen. De actieve koppeling met de Culturele Compagnie (samenwerkingsverband van culturele organisaties in Midden-Groningen) en bijvoorbeeld toerisme en vrije tijdsbesteding wordt door de derde coach mogelijk gemaakt.”

Het team bestaat uit vier personen, drie coaches en een secretariële ondersteuning. Rita de Beer is de cultuurcoach voor alle scholen, Leonie Dijkema voor het sociaal domein, Kees Jan Luursema voor de instellingen en Joyce Smith als secretariële ondersteuning. Het team wordt gecoördineerd vanuit Kielzog in nauw overleg met de gemeente.