Afzettingen na vondst asbest op bouwterrein Duurkenakker

Na een melding in de ochtend van 11 december, van het aantreffen van asbestverdacht materiaal, is in opdracht van de gemeente Midden-Groningen met lint een gebied afgezet. Het gaat om het gebied ten noorden van Duurkenakker in Meeden tussen het A.G. Wildervanckkanaal en de spoorlijn naar het Railservice Centrum Veendam.


Uit eerste onderzoek blijkt dat het inderdaad om asbest gaat in een gebied van ongeveer 750 meter bij 50 meter. Ook zijn er daar meerdere borden gevonden met daarop onder andere de tekst ‘wie wind zaait zal asbest oogsten’.

Op woensdag 12 december wordt onderzocht wat de exacte omvang van de vervuiling is. Het gedeelte dat het meest direct aan de openbare weg is gelegen wordt morgen ook direct gesaneerd.

Reactie burgemeester
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn keurt deze manier van actievoeren ten stelligste af: “Het is een recht van een ieder om te protesteren, maar zodra de gezondheid, de veiligheid of de eigendommen van een ander hierdoor worden geraakt, is er geen sprake van enig begrip of tolerantie.”

De Omgevingsdienst Groningen (ODG) en de politie doen onderzoek naar het materiaal en de herkomst ervan. De gemeente Midden-Groningen heeft direct de noodzakelijke maatregelen genomen om het vervuilde gebied te beveiligen. Op dit moment is nog niet duidelijk welke groepering of welke personen betrokken zijn bij deze actie.