Definitief ontwerp gemeentehuis Midden-Groningen gereed

Het college van Midden-Groningen heeft ingestemd met het definitief ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis in Hoogezand en legt het nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. Op 28 februari 2019 neemt de gemeenteraad hierover een besluit en over het budget dat nodig is om het plan uit te kunnen voeren.


Definitief Ontwerp fase 2 Het Kielzog
In 2016 is fase 1 van Het Kielzog opgeleverd, het gebouw waarin het theater/kunstencentrum en de bibliotheek zijn gehuisvest. In de tweede fase van het gebouw wordt het gemeentehuis ondergebracht. Bovendien verhuist de bibliotheek dan van de eerste verdieping naar de begane grond.

In juli 2018 heeft het architectenbureau De Zwarte Hond het voorlopig ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis in het gebouw Het Kielzog gepresenteerd. Aan de hand van de reacties hierop is het plan verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De stichtingskosten voor de nieuwbouw zijn geraamd op 28 miljoen euro. Doordat de gemeente al in een eerder stadium geld opzij heeft gezet voor de nieuwbouw, is er voldoende ruimte in de begroting om de jaarlasten die met deze investering gemoeid gaan op te vangen.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Met de uitvoering van fase 2 van Het Kielzog krijgt het gemeentehuis van Midden-Groningen een laagdrempelige en transparante uitstraling. We willen graag dat het nieuwe gebouw een ontmoetingsplek voor inwoners wordt. Fase 2 krijgt dezelfde uitstraling als fase 1 door hetzelfde metselwerk te gebruiken. Hierdoor wordt Het Kielzog op een goede wijze afgerond en krijgt de gemeente Midden-Groningen een herkenbaar ‘gezicht’ waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.”

Uitvoering
Op basis van het besluit van de gemeenteraad wordt de uitvoering van de nieuwbouw opgepakt. De start van de werkzaamheden vindt naar verwachting in mei/juni 2019 plaats, zodat het gebouw eind 2020 opgeleverd kan worden.

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 13 december is er van 17.00 uur tot 19.30 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis in Hoogezand waar het definitief ontwerp wordt gepresenteerd (om 17.00 uur wordt een centrale presentatie gegeven).