Midden-Groningen zet jubilerende echtparen in het zonnetje

Bij de start van de nieuwe gemeente Midden-Groningen is besloten dat het college de 50, 55 en 60-jaar getrouwde echtparen niet meer zou bezoeken, omdat het aantal huwelijksjubilea in de gemeente te groot was. Het college vindt echter persoonlijk contact met de inwoners belangrijk en heeft daarom besloten vanaf 2019 wel de 60-jaar getrouwde echtparen weer te gaan bezoeken. Daarnaast heeft het college besloten om jaarlijks een feestelijke bijeenkomst te organiseren voor alle echtparen uit Midden-Groningen die dat jaar 50 of 55-jaar getrouwd zijn.


Dit betekent dat de echtparen die dit jaar 60-jaar getrouwd zijn, niet bezocht worden terwijl dat volgend jaar wel weer gebeurt. Daarom nodigt het college deze echtparen dit jaar ook uit voor de feestelijke bijeenkomst die op 4 december 2018 plaatsvindt.

Bezoeken in 2019
Vanaf 1 januari 2019 worden in het vervolg alle 50- en 55 jaar getrouwde echtparen elk jaar in december uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst en het college bezoekt alle echtparen die 60-, 65- of 70-jaar getrouwd zijn. Daarnaast bezoekt de burgemeester elke 100-jarige en 105-jarige in de gemeente en jaarlijks de oudste inwoner van de gemeente Midden-Groningen.