Mogelijke sluiting huisartsenpost Hoogezand verlies voor inwoners Midden-Groningen

“De gemeente Midden-Groningen beschouwt de mogelijke sluiting van de post Hoogezand van de Doktersdiensten Groningen als een verlies voor de inwoners van Midden-Groningen,” aldus wethouder Jan Jakob Boersma die deze boodschap inmiddels in een gesprek heeft overgebracht. De huisartsen in de provincie Groningen zijn samen verantwoordelijk voor de Doktersdiensten Groningen en zullen over de mogelijke sluiting nog een besluit gaan nemen.


Via de media heeft de gemeente kennis genomen van het voornemen om onder andere de huisartsenpost in Hoogezand te sluiten. Hoewel de gemeente geen directe rol of verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de huisartsenposten in Groningen, vindt de gemeente Midden-Groningen het jammer dat zo’n voorziening mogelijk verdwijnt uit een middelgrote gemeente waarin zo’n voorziening wel op zijn plaats is. Laagdrempelige zorg moet bereikbaar blijven, ook in de avonduren en in de weekenden.

De doktersdienst heeft in een gesprek toegelicht wat de overwegingen zijn bij dit voornemen. De mogelijke sluiting van de huisartsenpost Hoogezand heeft geen gevolgen voor de telefonische afhandeling van vragen. Ook blijft de doktersdienst indien nodig visites rijden. Er is binnen 30 minuten een dokter aan huis bij acute zaken. In geval van spoed is er binnen 15 minuten een ambulance.

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de doktersdienst de inwoners van Midden-Groningen hierover tijdig en passend informeert mocht het tot een sluiting komen. De doktersdienst heeft de gemeente hierover een toezegging gedaan.