Hans de Graaf verlaat Rekenkamercommissie Midden-Groningen

Hans de Graaf – sinds dit voorjaar wethouder van de gemeente Tynaarlo – treedt terug als lid van de Rekenkamercommissie van Midden-Groningen. De reden is dat de functie van wethouder door hem als niet verenigbaar wordt gezien met het lidmaatschap van de Rekenkamercommissie in Midden-Groningen.


De taak van de Rekenkamercommissie is het onderzoeken van de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Hans de Graaf is sinds 1 januari 2018 lid van de Rekenkamercommissie in Midden-Groningen. Daarvoor was hij voorzitter van de Rekenkamercommissie in de voormalige gemeente Menterwolde.

Naar aanleiding van zijn benoeming tot wethouder is onderzocht of hierbij sprake is van combineerbare functies. Alhoewel in formele zin geen sprake is van onverenigbare functies, is een combinatie van beide functies in de praktijk niet wenselijk. Om die reden legt Hans de Graaf nu zijn functie als lid van de Rekenkamercommissie neer. Met hem is afgesproken is dat hij lopende onderzoeken afrondt en zich daarna terugtrekt. Momenteel wordt bekeken hoe wordt omgegaan met de opengevallen vacature in de Rekenkamercommissie Midden-Groningen.