Aardbevingsschade: Maatregelen Lefier na instorten muurtje Schaepmanstraat

Hoogezand – Het uitblijven van duidelijkheid rondom de uitvoering van de versterkingsopgave heeft gevolgen. Bij circa 60 huurwoningen van woningcorporatie Lefier en circa 50 koopwoningen in de Schaepmanstraat en de Dreeslaan in Hoogezand kan mogelijk een gevaarlijke situatie ontstaan door het losraken van stenen van penanten tussen de woningen als gevolg van aardbevingen.


Afgelopen zondag 2 september raakten stenen van een penant, een soort tussenmuurtje tussen twee woningen, los van de gevel en kwam met flink wat lawaai naar beneden.

Eigenaar Lefier had na inspectie het vermoeden van mogelijke aardbevingsschade en schakelde de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) in. Die geeft aan dat de schade verergerd kan zijn door aardbevingen, maar nader onderzoek is hiervoor noodzakelijk. Bij verdere inspectie door TCMG bleek 6 september dat er mogelijk een gevaarlijke situatie kan ontstaan bij andere penanten van de woningen op deze locatie.

Prioriteit is veilig stellen
Daarom stelt de TCMG, mede in overleg met Lefier en de gemeente Midden-Groningen dat alle penanten veilig moeten worden gesteld in de beide straten, voor zowel de huur- als de koopwoningen. De partijen gaan uit van de medewerking van alle eigenaren voor het treffen van deze preventieve maatregelen.

De woningen zijn constructief veilig en kunnen gelukkig gewoon bewoond worden. Het risico op vallende bakstenen wordt voorlopig opgelost door het spannen van doeken. Voor een echte oplossing moet nog een plan worden gemaakt, naar verwachting is dat binnen enkele weken klaar en kunnen de woningen worden aangepakt.

Lex de Boer, bestuurder van Lefier, pleit al jarenlang samen met andere corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties in het aardbevingsgebied voor het maken van duidelijke plannen en afspraken over nieuwbouw, verduurzaming en versterking. “Wij willen onze huurders een veilige woning kunnen garanderen. Duidelijkheid over wat veilig is en over de versterkingsopgave is de basis. Die ontbreekt. Minister Wiebes heeft 1500 woningen in het aardbevingsgebied aangewezen voor versterking en de andere woningen in de wacht gezet. We hebben van de minister geen duidelijkheid of de woningen in de Schaepmanstraat tot die 1500 te versterken woningen behoren. Maar door de TCMG is aangegeven dat het losraken van de penant een gevolg kan zijn van aardbevingen. Met dit overheidsbeleid lopen we achter de feiten aan”.

Wethouder Anja Woortman: “De situatie toont duidelijk aan hoe belangrijk het is dat we voortgang maken met een versterkingsaanpak. Daarbij blijft de noodzaak aanwezig dat we woningen inspecteren om te voorkomen dat dit soort situaties ontstaan. Het gaat om de veiligheid van onze inwoners.”

Maatregelen
Vandaag 7 september werden preventief steigerdoeken geplaatst voor de penanten aan voor- en achterzijde van de woningen aan de Schaepmanstraat. Vanaf komende maandag wordt gestart met het plaatsen van steigerdoeken om de penanten bij de rest van de huur- en de koopwoningen.

Bewoners zijn hiervan per brief al op de hoogte gesteld. De werkzaamheden vinden aan de buitenzijde van de woningen plaats.

Samenwerking
De TCMG, woningcorporatie Lefier en de gemeente Midden-Groningen werken intensief met elkaar samen. De veiligheid van de bewoners staat voorop. De partijen kijken samen naar een structurele oplossing op uiterlijk 1 oktober. Daar worden eigenaren en bewoners bij betrokken en binnenkort over geïnformeerd.