Gemeentehuis Midden-Groningen in 2020 klaar

De gemeente Midden-Groningen heeft het plan voor de verbouw van Het Kielzog weer opgepakt. De bedoeling is dat in 2020 het complete gebouw gereed is, waarin Kielzog theater en muziekschool, Openbare Bibliotheek en gemeente samenwerken. Inmiddels is het Voorlopige Ontwerp gereed en dit gaat de raadscommissie op 12 juli bespreken.


Sinds 2016 is het cultuurdeel in gebruik met Kielzog theater/het kunstencentrum, het Grand Café en de Openbare Bibliotheek. Het gebouw heeft destijds de naam Het Kielzog gekregen. Onder invloed van de gemeentelijke herindeling is besloten het bestuursdeel (gemeentehuis) pas op te pakken als er duidelijkheid zou zijn over de huisvesting van de nieuwe gemeente Midden Groningen. Inmiddels is bekend dat de ambtelijke en bestuurlijke organisatie zich grotendeels in Hoogezand gaan huisvesten.

Start fase 2 Het Kielzog
De planvoorbereiding is nu in de ontwerpfase aangeland. Fase 2 wordt net als fase 1 ontworpen door architectenbureau De Zwarte Hond en zal een voortzetting zijn van de eerdere plannen. In september 2018 organiseren we een inloopbijeenkomst voor inwoners, waarbij we het Voorlopig Ontwerp presenteren. Eind oktober is het Definitieve Ontwerp gereed en in mei 2019 kunnen we starten met de uitvoering.

Burgemeester Munniksma: “Het Kielzog realiseren is één van de middelen om de verdere ontwikkeling van het stadscentrum te stimuleren. Bovendien moet er meer ‘reuring’ in en om het gebouw ontstaan. Door de verplaatsing van de bibliotheek naar het nieuwe pand heeft het stadscentrum zich al verder kunnen ontwikkelen. Ook is iedere zomer weer te zien dat de vernieuwde inrichting van het plein voor Het Kielzog de nodige bezoekers trekt. Met de uitvoering van fase 2 krijgt ook het bestuursdeel (gemeentehuis) een ‘laagdrempelige’ en transparante uitstraling waardoor het gebouw op een goede wijze wordt afgerond.