Ontwerp facetbestemmingsplan karakteristieke objecten

De gemeente Midden-Groningen wil het erfgoed zoveel mogelijk behouden en heeft daarom het “facetbestemmingsplan karakteristieke objecten” opgesteld. De bouwwerken zijn belangrijk voor de cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de gemeente. Behoud en het stimuleren van (her-)gebruik van erfgoedpanden en het voorkomen van ongewenste sloop van objecten is een belangrijk uitgangspunt van het bestemmingsplan. Met dit bestemmingsplan worden alle karakteristieke objecten in de gemeente Midden-Groningen vastgelegd en voorzien van regels bedoeld om, voor zover mogelijk, de karakteristieke kenmerken van deze panden in stand te houden.


Er zijn daarmee drie categorieën gebouwd erfgoed in Midden-Groningen:
• 56 rijksmonumenten en 2 (rijks)beschermde dorpsgezichten;
• 82 gemeentelijke monumenten en
• ruim 1.400 karakteristieke objecten.