Faunapassage onder A7 bij Foxhol

Kanalen en wegen zoals de A7 en de A28 doorsnijden de verschillende natuurgebieden in de provincie Groningen. Ze belemmeren het leefgebied van bijvoorbeeld de otter en de ringslang. De provincie Groningen wil hier wat aan doen. Samen met Europese subsidie en een bijdrage van de provincie Drenthe, wordt er dit jaar 6,5 miljoen euro uitgetrokken voor de aanleg van een aantal faunapassages.


De provincie Groningen wil het bedrag inzetten om zes faunapassages bij rijkswegen en gemeentelijke wegen aan te leggen. Het gaat om de A7 bij Foxhol, de A28, drie wegen in de gemeente Midden-Groningen en één weg in de gemeente Haren.

Dierentunnels
Faunapassages zorgen er voor dat de natuurgebieden verbonden worden waardoor dieren zich veilig kunnen verplaatsen. De aanleg van de geplande faunatunnels zorgt er voor dat de natuurgebieden de Onlanden, de Drentsche Aa, het Hunzedal en het Roegwold met elkaar in verbinding staan. Rijkswaterstaat, wegbeheerder van de A7 en A28, werkt mee aan de realisatie van de tunnels.
Voor deze faunapassages is 6,5 miljoen beschikbaar. De helft van de subsidie komt uit een Europees fonds. De provincie Drenthe draagt 0,5 miljoen euro bij voor de passage onder de A28. De resterende 3 miljoen euro draagt de provincie Groningen bij. Groningen en Drenthe zijn hiermee provincies die zelf investeren in de aanleg van dierentunnels onder rijkswegen.