Midden-Groningen zet schouders onder huisvesting vergunninghouders

De gemeente Midden-Groningen heeft de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders ruim gehaald. In de tweede helft van 2017 moesten de drie gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde samen 38 vergunninghouders huisvesten, dat zijn er 47 mensen geworden. Elke gemeente in Nederland moet per jaar een bepaald aantal asielgerechtigde vergunninghouders huisvesten.


Aan de taakstelling voor het eerste halfjaar van 2018 wordt gewerkt. In dit half jaar moet gemeente Midden-Groningen 48 vergunninghouders huisvesten. De voorsprong uit het vorige halfjaar wordt meegeteld. Wethouder Anja Woortman reageert verheugd: “Ik ben blij dat we in een goede samenwerking met de corporaties er in geslaagd zijn zo veel vergunninghouders een veilige plek te bieden in onze gemeente.”

Vervolgtraject
Midden-Groningen pakt de begeleiding van statushouders voortvarend aan. Humanitas maakt in opdracht van Midden-Groningen statushouders wegwijs in onze gemeente en helpt hen met belangrijke regelzaken.

Vergunninghouders in een woning plaatsen is de eerste stap. Hierna is goede begeleiding nodig zodat nieuwkomers zich snel thuis voelen en goed integreren en participeren. Humanitas zorgt in Midden-Groningen voor de eerste opvang en begeleiding.

Nieuwe statushouders doorlopen het introductietraject ‘Thuis in Midden-Groningen’. In acht bijeenkomsten krijgen zij les over belangrijke Nederlandse waarden, gezondheidszorg, administratie bijhouden, woonvaardigheden. Ze maken een plan hoe ze mee willen gaan doen in onze samenleving en ondertekenen een participatieverklaring. In 2017 hebben 75 statushouders dit traject doorlopen.

Al tijdens hun inburgeringstraject voert BWRI gesprekken met de statushouders over wat ze willen en kunnen gaan doen, en welke tussenstappen er nodig zijn om – uiteindelijk- aan het werk te komen. Midden-Groningen test statushouders op hun vaardigheden en competenties, faciliteert taalstages of helpt statushouders aan vrijwilligerswerk. De gemeente is eind 2017 gestart met het aanbieden van extra taallessen zodat statushouders sneller Nederlands leren en eerder hun inburgeringsexamen gaan doen. Doel van deze aanpak is om statushouders actief te krijgen en houden en hen goed voor te bereiden op een zelfstandig leven in Nederland.