Bewoners en exmoor-pony’s nemen beheer Drevenbos over

Bewoners gaan zich samen met de gemeente Hoogezand-Sappemeer en een medewerker van KNVV/ IVN inzetten om de ecologische en recreatieve waarden van het Drevenbos te verhogen. De bewoners willen van het bos een toegankelijke plek maken waar ruimte is voor activiteiten en natuur, een bos voor en door bewoners. De gemeente zorgt voor een basisbeheer, bewoners kunnen zorgen voor een plus(je) in het beheer en de inrichting. Woensdag 20 december om 10.00 uur zal wethouder Marco Metscher het startsein hiervoor geven.


Begin 2018 zal een visie beheer & inrichting aan bewoners en belangstellenden worden voorgelegd. De keuzes voor verder gebruik en inrichting van het bos door bewoners zullen gekoppeld worden aan mogelijk educatief gebruik. Hiervoor is samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen al geïnitieerd. Afgelopen november hebben bewoners gezorgd voor de kick-off van het project met een zeer goed bezochte natuurwerkdag. Een gezamenlijke start van het project vindt nu plaats, onder toeziend oog van leerlingen van de Nico Bulderschool in Hoogezand, met het loslaten van Exmoor pony’s en een demonstratie bosomvorming door Gradiënt natuurbeheer.

Basisbeheer
Een kleine kudde Exmoor pony’s, een zeldzaam paardenras, zal het basisbeheer van het bos uitvoeren. Ze gaan dit doen door het eten van de grasvegetatie (maaien) en een deel van de beplanting (snoeien). De aanwezigheid van pony’s heeft geen gevolgen voor het gebruik van het bos. Bezoekers kunnen er gewoon wandelen, fietsen, of de hond uitlaten. Overigens hoeven de honden in het Drevenbos niet aangelijnd te worden. Uiteraard moeten ze in de buurt van de pony’s wel onder àppel worden gehouden.

Exmoor pony’s
Exmoor pony’s zijn zeer vriendelijk, levenslustig en intelligent. Ze zijn daarom uitermate geschikt voor extensieve begrazing in publieksterreinen. Exmoors zijn goed aangepast aan barre weersomstandigheden. Zo krijgen ze in de winter een enorm dikke wintervacht, die regen en kou buiten houdt, en warmte binnen. Ze zijn erg taai en sterk, en kunnen zich in principe zelfs in strenge winters nog goed redden. De Exmoor pony behoort met het Konikpaard tot de laatste rassen van wilde oerpony’s. Ze behoren tot de best bewaarde wilde voorouders van de gedomesticeerde pony’s en paarden in Europa. Van oorsprong kwam dit soort pony’s in het wild voor in heel Noordwest-Europa. Exmoor pony’s zijn zeer afstandelijk en zullen bezoekers niet benaderen. De Exmoor pony’s zullen een verrijking zijn voor het Drevenbos.

In het openbaar groen van de (nieuwe) gemeente Midden-Groningen is de Exmoor pony onder andere te bewonderen in het Dorpsrandpark Zwaneveldsgat in Kolham en in het Landschapspark Damsterplas in Steendam.