Provincie investeert bijna 4,6 miljoen euro in leefbaarheid

Met het toekennen van subsidies aan acht leefbaarheidsprojecten door de hele provincie Groningen investeert de provincie Groningen voor bijna 4,6 miljoen euro in een leefbare omgeving. Naast de provinciale subsidies investeren ook gemeenten en bedrijven, zodat de totale investeringen van de acht projecten zo’n 25 miljoen euro bedragen. Gedeputeerde Leefbaarheid, Eelco Eikenaar van de provincie Groningen zegt: ‘ Ik ben verheugd dat wij met het toekennen van subsidies aan acht projecten weer een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van een prettig woon- en leefklimaat in onze provincie. Gemeenten en andere partijen nemen het initiatief en wij dragen bij. Samen maken we stappen vooruit.’


De acht projecten die provinciale leefbaarheid subsidies ontvangen zijn: met 1,6 miljoen euro wordt de entree van het centrum van Hoogezand, de Kerkstraat, opnieuw ingericht. De totale herinrichting van het gebied levert een enorme kwaliteitsslag op. Nieuwe woningen en meer groen moeten de entree straks een parkachtige uitstraling geven. Er is 1,9 miljoen euro beschikbaar voor een compacter en aantrekkelijker winkelcentrum in Stadskanaal, winkeliers en vastgoedpartijen zijn bereid mee te investeren in het centrum en zo de leegstand aan te pakken. Ook investeert de provincie 300.000 euro in de verbetering van panden in Uithuizermeeden. Door slechte particuliere woon- en bedrijfspanden te slopen en nieuwe panden met toekomstbestendige functie toe te voegen, wordt de verpaupering van de Hoofdstraat tegen gegaan. In Muntendam wordt met 250.000 euro het Centrumplan ondersteund. Op de plek van het leegkomende gemeentehuis wordt een nieuwe multifunctionele accommodatie gerealiseerd met een kindcentrum, dorpshuis en sportzaal.

Verder gaat er 200.000 euro naar een multifunctioneel centrum in Siddeburen. Het gebouw Rehoboth wordt verbouwd, zodat onder meer het dorpshuis, de bibliotheek en de huisarts een plek krijgen. Er vindt een slimme combinatie met de versterkingsoperatie plaats, zodat het culturele erfgoed behouden blijft. Andere projecten zijn: 200.000 euro voor het dorpshuis in Kolham, 98.000 euro om twee maneges in gemeente De Marne samen te laten gaan, gekoppeld aan een kinderboerderij, dagbesteding van mensen met een beperking en kleinschalige horeca. Voor 48.500 euro draagt de provincie bij aan het toekomstbestendig maken van sportcentrum de Wenakker in Veelerveen. Het centrum wordt duurzaam, goed bereikbaar voor minder validen en wil uitgroeien naar het centrum voor gezondheid, voeding en voorlichting.