Stimuleringsmaatregel verduurzaming sportverenigingen

Het college van B&W van Hoogezand-Sappemeer stelt € 10.000,- beschikbaar uit het Duurzaamheidsbudget voor kleine verduurzamingsmaatregelen van sportverenigingen. Hiermee stimuleert de gemeente impulsen vanuit de samenleving en helpt ze deze verenigingen ook bij het verkrijgen van lagere energielasten.

Sportverenigingen kunnen bij de gemeente (Sportcentrum De Kalkwijck) een plan indienen en deze wordt getoetst op effect en redelijkheid. De hoogte van de gemeentelijke stimuleringsmaatregel betreft een percentage van de kosten tot een maximum van € 1.000,- per vereniging. De regeling loopt tot eind 2017 en de toekenning verloopt in volgorde van binnenkomst.

Sportcentrum De Kalkwijck krijgt vaak de vraag van sportverenigingen hoe zij de energielasten voor de kleedkamers en de kantines naar beneden kunnen brengen met steun van de gemeente. De kleedaccommodaties zijn namelijk eigendom van de gemeente en de verenigingen onderhouden o.a. de technische installatie. Door duurzaamheidsmaatregelen, zoals LED verlichting, gebruiken zij minder stroom en zijn er minder kosten. Het geld voor de voorfinanciering van LED is vaak (te) hoog voor verenigingen. De wethouders Duurzaamheid en Sport hebben elkaar gevonden in deze stap. De gemeente gaat namelijk de sportverenigingen financieel helpen.

Wethouder Sport José van Schie: “Er wordt vaak gevraagd wat de gemeente voor de sportverenigingen kan betekenen bij verduurzaming. Hun financiële draagkracht is vaak erg krap om een voorinvestering te doen. De gemeente komt hen nu tegemoet met een financiële bijdrage”. Sportverenigingen hebben zelf vaak prima ideeën, ook zijn er een aantal die een screening hebben laten doen door SportStroom om te komen tot “Duurzame Sportvereniging” en daar zijn adviezen uit gekomen om minder energie te verbruiken. Wethouder Duurzaamheid Oetra Gopal: “Ik ben verheugd dat we vanuit de vraag van maatschappelijke organisaties kunnen inzetten op maatregelen voor verduurzaming. Het is daarom erg belangrijk dat we uit het budget duurzaamheid geld beschikbaar stellen”.