Werkzaamheden A7 week later van start

Rijkswaterstaat voert van maandag 9 oktober tot maandag 5 november Groot Onderhoud uit aan de A7 ter hoogte van Hoogezand-Sappemeer. De werkzaamheden gaan een week later van start dan gepland. Weggebruikers moeten tijdens de werkzaamheden rekening houden met mogelijke verkeershinder.


Tijdens het Groot Onderhoud vervangt Rijkswaterstaat over een lengte van ruim tien kilometer het asfalt door zeer open asfalt beton (ZOAB). Hiermee maakt Rijkswaterstaat de rijksweg niet alleen veiliger, maar ook stiller. Daarnaast komt op het traject nieuwe geleiderail en aan de viaducten worden betonreparaties uitgevoerd en voegen vervangen.

De voorbereiding van het Groot Onderhoud vraagt tijd en afstemming. In overleg met de opdrachtnemer heeft Rijkswaterstaat besloten om de werkzaamheden een week later te starten. Ook voor de uitvoering is meer tijd gereserveerd. In plaats van de werkzaamheden te beperken tot de weekenden, wordt de komende weken ook door de week ’s nachts aan de weg gewerkt.

Werkzaamheden en hinder
De werkzaamheden worden van 9 oktober tot en met 6 november uitgevoerd aan de A7 tussen Westerbroek en Zuidbroek vanuit Groningen richting Duitsland. Weggebruikers moeten tijdens de werkzaamheden rekening houden met mogelijke verkeershinder. Om de hinder voor het wegverkeer te beperken, wordt zoveel mogelijk op rustige tijdstippen gewerkt. Overdag zijn twee rijstroken beschikbaar. Tussen 19.30 uur ‘s avonds en 6.00 uur ‘s ochtends is één rijstrook beschikbaar. In de weekenden zijn op het traject Westerbroek-Zuidbroek aansluitingen afgesloten. Borden langs de weg geven de specifieke data en omleidingsroutes aan.

Ter plaatse geldt tijdens de werkzaamheden voor het verkeer een verlaagde maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd en goed voorbereid op weg te gaan door de website vanAnaarBeter te raadplegen en de actuele verkeersinformatie in de gaten te houden.

Regulier onderhoud
Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker. Van 28 augustus tot 15 september voerde Rijkswaterstaat al onderhoud uit aan de A7 bij de Beerstertunnel bij Winschoten.