Speciale putten om wateroverlast te verminderen

Hoogezand – De gemeente gaat deze week beginnen met de aanleg van speciale putten op de Herenstraat, Wilhelminastraat, Rembrandtlaan, van Neckstraat en de Meerweg. Deze putten kunnen meer regenwater afvoeren richting het Winschoterdiep, vijvers en brede sloten. Met de aanleg hoopt de gemeente de wateroverlast op straat en in extreme gevallen in woningen te verminderen.

Oorzaak overlast door regen
Door de lage ligging van delen van onze gemeente en de relatief dichte bebouwing verschillen de problemen van straat tot straat. Het (regen)water kan bij extreme buien niet voldoende wegtrekken in de bodem, maar moet via een lange weg worden afgevoerd naar de waterzuivering. Het simpelweg vergroten van de rioolbuizen is bij deze buien geen oplossing. Door de lange afstanden raakt het rioolstelsel namelijk overbelast, met als resultaat dat water op straat blijft staan.