Aantal geregistreerde misdrijven daalt verder

Het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven in Nederland is in het eerste half jaar van 2017 opnieuw gedaald. Dat blijkt uit cijfers die de politie vandaag heeft gepubliceerd. Diefstal uit auto’s (ruim 20%), diefstal van brom- en snorfietsen (14%), woninginbraken (7,4%), straatroven (11%)en overvallen (6,2%) laten de grootste daling zien.


In de eerste zes maanden van 2017 registreerde de politie 419.703 misdrijven, staat in de halfjaarcijfers. Vorig jaar waren dat er nog 438.602, een daling van 4,3 procent. De daling geldt voor bijna alle soorten misdrijven. Zedendelicten laten een toename zien van 7,2%. Die toename wordt vooral veroorzaakt doordat slachtoffers steeds beter als dusdanig in de registraties worden meegeteld.