Ouderenraad H-S vindt dat de Hub-Hoogezand-Sappemeer niet aan de eisen voldoet

De Ouderenraad van Hoogezand-Sappemeer vindt dat het station H-S op dit moment niet aan het predicaat van een HUB voldoet. Zij constateert dit naar aanleiding van een oproep van Provinciale Staten van Groningen om een mening te geven over de bestaande Hub’s in de provincie Groningen. De provincie Groningen telt momenteel 32 ov-knooppunten (Hubs). Hub’s zijn plekken waar auto’s, fietsen, bussen en treinen samenkomen. De komende jaren wil de provincie deze knooppunten aanpakken. Burgers konden tot 17 juni ideeën daarover achterlaten op de website van de provincie Groningen.


Leden van de Ouderenaard H-S zijn ter plekke wezen kijken en hebben hun bevindingen in hun vergadering van 15 juni besproken en deze daarna op de website gezet. Zij hebben er serieus werk van gemaakt, omdat de Hub’s in de toekomst een belangrijke plaats worden waar publiek vervoer en openbaar vervoer elkaar treffen en waar gehandicapten en rolstoelgebruikers moeten kunnen overstappen.

De Ouderenraad vindt het aanwijzen van het Station H-S als een Hub vooralsnog niet logisch. Het station H-S ligt niet centraal in Hoogezand-Sappemeer en is qua vervoersstromen moeilijk bereikbaar. Op dit moment is het alleen het begin- en eindpunt van de stadsbus. De stadsbus rijdt echter alleen overdag en niet op zondag! Het station ligt aan een doorgaande weg en heeft weinig parkeergelegenheden. Het stationsgebouw verkeert in een desolate toestand. De kiosk is nu leeg en onbemand. Er zijn geen toiletten in het station en ook niet in de onmiddellijke nabijheid van het station. De ouderenraad spreekt zelfs van een unheimische omgeving! Hier wil men niet laat in de avond aankomen wanneer het donker is.

Mocht het station H-S in de toekomst wel een volwaardige HUB willen worden, dan vindt de Ouderenraad H-S dat aan een aantal eisen zal moeten worden voldaan. Zo vindt de Ouderenraad dat de lijnbussen, die nu door Hoogezand rijden, ook langs het station H-S moeten gaan rijden. De wegenstructuur voor deze route moet dan voor bussen geschikt worden gemaakt. Ook het plaveisel rondom het station is nu te oneffen en te onvriendelijk voor rolstoelgebruikers en moet aangepakt worden. De hellingbanen naar de perrons moeten obstakelvrij zijn en minder steil. De kiosk moet weer bemand worden en de beheerder moet bereid zijn mensen te helpen bij het overstappen van publiek vervoer naar openbaar vervoer. Er moet meer licht op het station komen en er moeten toiletten komen, inclusief een invalidentoilet. Er moeten voor het station speciale plaatsen komen voor een rolstoeltaxi.

Dit zijn een aantal van de lijst met aanbevelingen van de Ouderenraad H-S aan Provinciale Staten. De Ouderenraad is zich er ook van bewust dat niet al hun eisen spoedig ingevuld kunnen worden. Zij wil met haar reactie alleen de Staten duidelijk maken, dat wanneer men wil overgaan op een Hub, dat deze dan ook aan een aantal eisen moet gaan voldoen. Zo niet, dan zal straks de aansluiting van publiek vervoer op openbaar vervoer niet van de grond komen.
De Ouderenraad H-S heeft, mede naar aanleiding van deze reactie, ook het College van B en W van de gemeente Hoogezand-Sappemeer door middel van een brief in kennis gesteld van haar bemerkingen. In de hoop dat, ook binnen de gemeente, een discussie op gang komt over de eisen waaraan een goede aansluiting van openbaar en publiek vervoer moet voldoen.