Jaarlijkse ledenvergadering Humanitas afdeling Midden-Groningen

Dinsdag 18 april houdt Humanitas afdeling Midden-Groningen haar jaarlijkse ledenvergadering in wijkcentrum De Kern aan de Rembrandtlaan te Hoogezand. Naast de gebruikelijke punten van het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2016 en de bestuursverkiezing, is er informatie en discussie over het thema schulden en armoede.

Schulden en armoede is een nog steeds een actueel maatschappelijk thema. De vrijwilligers van Humanitas van Paperaszó, maar ook de vrijwilligers, die betrokken zijn bij de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers, komen veel in aanraking met gezinnen met schulden. Het bestuur van de afdeling heeft daarom besloten om in haar ledenvergadering aandacht aan dit probleem te besteden.

Karla Greven, ambtenaar van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en verantwoordelijk voor de Gemeentelijke Kredietbank zal in een inleiding houden over deze problematiek. Zij zal daarbij ook ingaan op de nieuwe aanpak van schulden, die in Amerika is ontwikkeld. Uitgangspunt in deze nieuwe aanpak is dat men ervan uitgaat dat schulden en langdurige armoede stress veroorzaakt bij mensen en men daardoor niet meer in staat is zelfstandig uit de schuldenproblematiek te komen. In de nieuwe aanpak leren gezinnen met schulden stapsgewijs met beloningen weer uit de problematiek te komen te komen. De methode is gebaseerd op hersenwetenschappen.

In Nederland kampt een op de vijf inwoners met geldproblemen. Zo’n 1,2 miljoen huishouden arm en hebben schulden. Ze hebben een laag inkomen, geen of te weinig werk en te weinig middelen om de rekeningen te kunnen betalen. In de nieuwe gemeente Midden-Groningen komt ook veel armoede voor. Een van de opgaven van de nieuwe gemeente Midden-Groningen is om aan dit aspect van de samenleving meer aandacht te schenken. De aanpak, die vanuit Amerika is gekomen en die daar succesvol is toegepast, zou misschien ook hier ook toegepast kunnen worden. De gemeente Alphen aan de Rijn in Zuid-Holland is reeds bezig het in de praktijken brengen.

Om te horen wat het is om in armoede te leven, zal er ook een gesprek plaatsvinden met Johanna Ploeger uit Veendam. Johanna is via hulp uit de doelgroep gekomen en wordt nu als ervaringsdeskundige ingezet is bij het Leger des Heils om met cliënten te praten over hun schuldenprobleem en de oplossing daarvan.

Hoewel het een ledenvergadering is van Humanitas is, is iedereen die belangstelling voor het onderwerp heeft, welkom op de bijeenkomst. De toegang is gratis. De aanvang van bijeenkomst is 19.30 uur.