Subsidie voor duurzame maatregelen boeren Veenkoloniën

Landbouwers in de Veenkoloniën in Groningen en Drenthe kunnen subsidie krijgen om hun bedrijf duurzamer te maken. Zo is er bijvoorbeeld geld beschikbaar voor precisiebemesting, waterzuivering op het erf en specifieke grondbewerkingsmachines. De landbouwers kunnen hiervoor een beroep doen op het plattelandsprogramma POP3. In totaal is er 1.8 miljoen euro aan subsidie beschikbaar.

De regeling is van 20 februari tot en met 1 mei 2017 open en is een samenwerking van de provincies Groningen en Drenthe en de samenwerkende partners binnen het Innovatieprogramma Veenkoloniën. Het SNN voert de regeling uit. In deze periode kunnen landbouwers een subsidie aanvragen voor investeringen in zes specifieke maatregelen. De bijdrage die ze kunnen ontvangen is minimaal 10.000 euro en maximaal 100.000 euro per aanvraag.