Informatiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers Humanitas

Op maandag 30 januari en dinsdag 31 januari houdt Humanitas afdeling Midden-Groningen informatiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers. Op maandag 30 januari in haar kantoor Kerkstraat 161 te Hoogezand en op dinsdag 31 januari in het activiteitencentrum(MAC) van de Menterne, Julianaplein 1 te Muntendam. In deze bijeenkomsten vertelt het bestuur van de afdeling Midden-Groningen van Humanitas aan belangstellenden wat vrijwilligerswerk is en ook hoe leuk het is om dit te doen. De beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Voor het eerst is er een bijeenkomst in de gemeente Menterwolde. Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling is het gebied van de afdeling Midden-Groningen uitgebreid met het gebied van de gemeente Menterwolde. De gemeente Menterwolde was tot op heden het werkgebied van Humanitas Veendam. Op 1 januari 2017 is het gebied van de gemeente Menterwolde met wederzijds goedvinden overgenomen door de afdeling Midden-Groningen.
Humanitas heeft nieuwe vrijwilligers nodig voor veel van haar activiteiten zoals het begeleiden van vluchtelingen, die hier zijn komen wonen; het voorlezen van kinderen van vluchtelingen; het bezoeken van mensen, die een dierbare verloren heeft; het samen iets ondernemen met iemand, die weinig sociale contacten heeft; het helpen van mensen om hun administratie op orde te houden of vrijwilliger zijn in het nieuwe hospice Het Gasthuis in Hoogezand.

Vrijwilligers van Humanitas helpen, samen met beroepskrachten, vluchtelingen, die vanuit een asielzoekerscentrum, in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren of Menterwolde komen wonen. Ook helpen vrijwilligers deze mensen bij het leren van Nederlandse taal of het leren fietsen. Humanitas Midden-Groningen is al vanaf oktober 2016, vooruitlopend op de wijziging van het voorzieningsgebied, actief in Menterwolde met de begeleiding van vluchtelingen.

In de informatiebijeenkomst vertellen bestuursleden en vrijwilligers wat Humanitas doet en wat het is vrijwilliger te zijn bij Humanitas. Na de informatiebijeenkomst kan men besluiten of men ervoor voelt vrijwilliger te worden. Heeft men geen tijd of gelegenheid naar de informatiebijeenkomst te komen dan kan men bellen met het kantoor of kijken op de website van Humanitas